•    

Kaedah Permohonan Jawatan

Kaedah Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan Jawatan Kosong yang boleh diperolehi dari alamat berikut dengan percuma. Borang permohonan boleh juga diperolehi melalui muat-turun di 

Pengurus Sumber Manusia
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis
173-191 Taman Kemajuan, Jalan Raja Syed Alwi 01000 Kangar Perlis