•    

Iklan Jawatan Kosong 2017

IKLAN JAWATAN KOSONG

PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS


1. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19

2. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19

 Muat-turun Borang Permohonan | http://pkenps.gov.my/index.php/kerjaya

Mediacetak | Berita Harian Rabu 26 Julai 2017 | BH 1klasssifieds R3


1. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19

 • Kumpulan: Pelaksana

 • Kem/Jab: Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

 • Jadual Gaji:

 •  

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN

GAJI TAHUNAN

RM1,353.00

RM4,005.00

RM100.00

 • Syarat Lantikan:

  1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

   1. warganegara Malaysia;

   2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

   3.  

    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik, Perdagangan atau Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred W19:RM1,353.00); atau

    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred W19:RM1,409.40); atau

    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau

    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred W19:RM1,465.80); atau

    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80).

  2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 • Deskripsi Tugas:
  Bertanggungjawab ke atas tugas-tugas kewangan sepenuh masa dengan membantu pihak pengurusan/penyelia dalam urusan-urusan seperti berikut:

  1. Menyedia dan mengemaskinikan belanjawan tahunan.

  2. Mengurus dan mengawal peruntukan.

  3. Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan.

  4. Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar.

  5. Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri, pendahuluan pelbagai, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan.

  

2. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19

 • Kumpulan: Pelaksana

 • Kem/Jab: Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

 • Jadual Gaji:

 •  

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN

RM1,352.00

RM4,003.00

RM100.00

 • Syarat Lantikan:

  1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

   1. warganegara Malaysia;

   2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

   3.  

    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau

    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau

    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80).

  2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 • Syarat Peningkatan Secara Lantikan:

  1. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

   1. mempunyai kelayakan di perenggan i(c) di atas; atau

   2. lulus Peperiksaan Khas; dan

   3. had umur pelantikan:

    • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

    • berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

    • berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

 • Deskripsi Tugas:
  Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik serta penyediaan.

TARIKH TUTUP: 7 OGOS 2017

Majlis Jamuan Aidilfitri 2017

Majlis Jamuan Aidilfitri 2017 Anjuran PKENPs & Syarikat Kumpulan 

[https://www.youtube.com/watch?v=wYlCqBk3VAQ&lt]


Taman Teknologi Pauh Putra

[04-05-2017] MAJLIS PELANCARAN