•    

Bengkel Pelan Strategik & KPI 2019

[22-10-2018] BENGKEL PELAN STRATEGIK & KPI 2019 | PKENPs


OBJEKTIF SESI BENGKEL

  • PENGURUSAN PRESTASI & PENILAIAN PRESTASI
  • PELAN STRATEGIK ORGANISASI & KPI BAHAGIAN/INDIVIDU
  • METODOLOGI PENGURUSAN PRESTASI
  • KESEJAJARAN KPI
  • TEKNIK PENGUKURAN KPI
  • PIAWAIAN / SOP ORGANISASI
                                                                                         penganjuran bersama PKENPs + AKADEMI PKNS SDN BHD

 

SESI/HARI 1 :: PENGENALAN PENYEDIAAN RANCANGAN TAHUNAN & KPI

 

SESI/HARI 2 :: BENGKEL SIMULASI & OUTPUT PENYEDIAAN RANCANGAN TAHUNAN & KPI