Piagam Pelanggan

Dengan Izin ALLAH


Kami memberi komitmen untuk mempastikan segala program dan aktiviti yang diusahakan adalah kearah pembangunan dan peningkatan ekonomi negeri serta penyertaan Bumiputera selaras dengan dasar-dasar kerajaan sedia ada.  Kami berjanji akan melaksanakannya melalui :-


 

a)    Pembangunan hartanah kawasan perindustrian;

b)    Pembangunan bandar-bandar baru;

c)    Pelaburan untuk mempergiatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyertaan bumiputera;

d)    Bidang-bidang baru seperti industri berat, pertanian, komersil, pelancongan dan hospitaliti;

e)    Sebagai agensi pelaksana kepada program-program pembangunan kerajaan yang tetap dari masa ke semasa