•    

Ahli Lembaga Pengarah

 

Bil. Nama Jawatan

Status

Lantikan

 
1. Y.A.B. Dato' Seri Azlan Bin Man Menteri Besar Pengerusi  


2. Y.B. Tuan Azman Bin Mohd Yusof Setiausaha Kerajaan Negeri Naib Pengerusi

 

3. Y.B. Tuan Nasaruddin Bin Abdul Muttalib Pegawai Kewangan Negeri Ahli

 

4. Y.B. Tuan Wan Jeffry Bin Kassim Penasihat Undang-Undang Negeri Ahli

 

5. YB Puan Asmaiza Binti Ahmad

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Ahli

 

6. Y.Bhg. Datuk Bahria Bt Mohd Tamil

Pengarah Kanan

Hubungan Perdagangan & Ekonomi Dua Hala

Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri

Ahli

 

7. En. Boniface Anak Edwin Manung

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan)

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Ahli

 

8. Cik Afiza Binti Muhammad

Ketua Seksyen (Antarabangsa II)

Bahagian Cukai

Kementerian Kewangan Malaysia

Ahli


9. Tn. Haji Ramli Bin Shariff

Peguam

Ahli

 

10. En. Wan Kamarul Faisal Bin Wan Kamardin

Timbalan Setiausaha Kerajaan

(Pembangunan)

Ahli

 

11. Ir. Tn. Haji Hamdan Bin Ali Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Ahli

  

12. Cik Mawar Bt Awang Pengarah Tanah & Galian Negeri Ahli