Audit Dalam

 CHE SHAHRIYANI BT CHE SHARUDIN
Pengurus Audit Dalam

CARTA ORGANISASI

(sedang dikemaskini)

FUNGSI

  1. Menentukan sama ada operasi-operasi kewangan diuruskan dengan teratur dan mempastikan bahawa dasar-dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan yang diwajibkan adalah diikuti.
  2. Mengulangkaji dan menilaikan secara teratur dan sistematik operasi-operasi agensi dari segi kesempurnaan, kemampuan, kecekapan, keberkesanan dan ekonomi.
  3. Mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki operasi-operasi Perbadanan dan anak-anak syarikat berkenaan dalam bidang-bidang yang memerlukannya atau dalam keadaan di mana tindakan pembetulan adalah diperlukan. 
  4. Memberi kepada Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan PKENPs dan Pengurus Besar Perbadanan laporan-laporan yang bebas, objektif dan tepat pada masanya (timely) mengenai operasi-operasi tersebut supaya dapat meninjau akan kedudukan Perbadanan, bagaimana rancangan-rancangannya dijalankan, sama ada matlamat-matlamatnya dicapai, sama ada wang awam digunakan dengan sepatutnya dan sumber-sumber diperuntukkan dengan cekapnya.
  5. Menjalankan tugas-tugas tersebut diatas yang merangkumi skop audit seperti berikut:-