Kewangan


MOHD NAZAR BIN ISMAIL

Pengurus Kewangan

CARTA ORGANISASI

(sedang dikemaskini)

FUNGSIĀ 

Jabatan Kewangan mempunyai matlamat untuk memastikan supaya pengurusan dan pengawalan wang dan harta Perbadanan diuruskan dengan baik melalui sistem-sistem kawalan yang teratur dan memastikan perakaunan dan buku-buku akaun lengkap dan tersusun mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Fungsi jabatan ini adalah seperti berikut:-