•    

Pengurusan Korporat

 HASMADI BIN IBRAHIM
Pengurus Korporat

CARTA ORGANISASI

(sedang dikemaskini)


FUNGSI

 1. Unit Pentadbiran Am
  • Asset Alih
  • Kederaan
  • Tadbir Urus
  • Belian
  • Setor
 2. Unit Perundangan dan Hartanah
  • Hal Tanah
  • Perundangan
  • Penguatkuasaan
 3. Unit Pembangunan Usahawan & Perhubungan
  • Program Keusahawanan
  • Perhubungan Awam dan Program Kerajaan