•    

Perancangan dan Pembangunan Perniagaan

CARTA ORGANISASI

(sedang dikemaskini)
 

FUNGSI PERANCANGAN

Perancangan Fizikal – Memastikan pembangunan PKENPs dilaksanakan dengan penyeliaan / kelulusan perkara berikut :-

 1. Pelan Konsep dan Tatatur
  • Laporan Cadangan Pemajuan 
  • Pelan Induk
  • Pelan Kebenaran Merancang
  • Perancangan Kegunaan Tanah
  • Perancangan Tanah Penswastaan
  • Perancangan dan Peruntukan Tanah & Industri
 2. Operasi  dan Pelaksanaan
  • Menepati sasaran/objektif bahagian PKENPs
  • Pengawalan Perbelanjaan mengurus / pembangunan
  • Hal Ehwal Pentadbiran & Kebajikan Kakitangan
  • Mesyuarat Teknikal, J/Kuasa Peringkat Jabatan dan Negeri
  • Mesyuarat Pengurusan
  • Belanjawan Bahagian 
 3. Mengenalpasti projek-projek baru
 4. Mengenalpasti dan mewujudkan Perjanjian-Perjanjian Usahasama Perniagaan, Pelaburan dan Perdagangan
 5. Mengkaji dan mencari jalan penyelesaian terhadap masalah-masalah syarikat dan anak-anak syarikat
 6. Urusetia kepada misi-misi Perdagangan dan Pelaburan serta penjualan lot-lot industry syarikat
 7. Menjalankan usaha-usaha untuk mempromosikan lot-lot industry  syarikat
 8. Penyediaan Perancangan Korporat PKENPs
 9. Menjalankan tugas-tugas IMT-GT
 10. Penyediaan jawapan soalan DUN yang berkaitan
 11. Pemantauan bagi projek-projek di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMK)
 12. Penyediaan laporan dan strategic  untuk MTEN, MOF, Kerajaan Negeri dan lain-lain jabatan


FUNGSI PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

 1. Merancang, menyedia, menyelia dan menyelaras kajian rancangan pembangunan dan pelan-pelan pembangunan serta membuat laporan teknikal dan memberi nasihat perancangan termasuk pelan tatatur.
 2. Pengurusan  Rekod Hartanah / Aset PKENPs
 3. Pengambilan dan Pembelian Tanah untuk cadangan pembangunan
 4. Jaringan kerjasama Strategik dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta
 5. Mengenalpasti projek-projek baru PKENPs
 6. Mengenal pasti dan mewujudkan Perjanjian-Perjanjian Usahasama Perniagaan
 7. Penswastaan dan Penyelidikan menyelaras penyelidikan dan memuktamadkan analisa dan unjuran corak pembangunan
 8. Penyediaan kertas cadangan program/projek untuk Lembaga Pengarah dan permohonan peruntukan 
 9. Penyediaan Pelan induk fizikal bagi kawasan pembangunan baru PKENPs
 10. Mengemaskini pelan-pelan kawasan Pembangunan