•    

Sumber Manusia

 AZIZAN BIN HASSAN
Pengurus Sumber Manusia

CARTA ORGANISASI

(sedang dikemaskini)


FUNGSI

 1. Bertanggungjawab terhadap aspek pengambilan, penempatan latihan dan pembangunan kerjaya anggota kerja
 2. Pembangunan Sumber Manusia melalui pengurusan disiplin dan motivasi anggota-anggota perkhidmatan kaunseling, peperiksaan perkhidmatan/jabatan, kenaikan pangkat.
 3. Bertanggungjawab terhadap khidmat penilaian prestasi dan perlaksanaan dasar kompetensi bagi anggota kerja PKENPs
 4. Penumpuan terhadap peningkatan kecekapan dan kualiti anggota serta proses kerja melalui kajian semula pengurusan dan prosedur, proses pembangunan perniagaan dan 'reengineering’.  Contoh kaedah perlantikan, pinjaman, kontrak kenaikan pangkat, peperiksaan ,pengistiharaan harta, tatatertib dan lain-lain.
 5. Urusetia mesyuarat Jawatankuasa Perjawatan
 6. Urusetia Mesyuarat JawatankuasaTatatertib
 7. Urusetia Mesyuarat JawatankuasaTadbir Urus PKENPs
 8. Urusetia Mesyuarat PPSM(Panel Pengurusan Sumber Manusia) PKENPs 
 9. Urusetia Pencalonan Pingat Kebesaran Negeri/Persekutuan bagi anggota kerja PKENPs
 10. Pengesahan lantikan dan pengesahan dalam jawatan bagi anggota kerja tetap PKENPs
 11. Urusan kemasukan ke Skim Berpencen bagi anggota kerja tetap PKENPs
 12. Merancang dan menguruskan kursus-kursus dalaman dan luaran bagi anggota kerja PKENPs
 13. Memantau sistem aplikasi HRMIS
 14. Mengenalpasti keperluan perjawatan baru dan gred jawatan
 15. Kajian peranan/fungsi organisasi dan perjawatan
 16. Pengambilan dan Penempatan anggota kerja (tetap dan kontrak) dan Pelatih Pengurusan
 17. Urusan Penempatan secara pinjaman anggota kerja PKENPs di Syarikat Kumpulan
 18. Urusan Pengambilan dan penempatan pelajar praktikal dari IPTA/IPTS ke PKENPs
 19. Mewujudkan rangkaian kerja dengan agensi-agensi berkaitan seperti (Kem. Kewangan, JPS, Pejabat SUK Ps)
 20. Mengemaskini senarai pengisian maklumat perjawatan setiap 3 bulan
 21. Penyediaan maklumbalas laporan JKTU kepada SUK Ps
 22. Penyediaan laporan tatatertib Anggota kerja kepada JPA bagi sukuTahun Pertama, Kedua dan Ketiga
 23. Mengemaskini carta organisasi
 24. Urusan kenaikan pangkat, pemangkuan dan tanggung kerja
 25. Urusetia Pengistiharan harta yang dbuat oleh anggota kerja PKENPs
 26. Pengurusan cuti rehat, cuti sakit , cuti haji dan lain-lain
 27. Mengurus dan menyelaras Penilaian Prestasi dan Anugerah Khidmat Cemerlang
 28. Lanjutan/pembaharuan kontrak perkhidmatan kakitangan kontrak
 29. Mengurus dan mengendalikan Peperiksaan Pegawai dan kakitangan
 30. Urusan persaraan/ pencenbagipegawai/ kakitangan tetap dan penamatan kontrak bagi kakitangan kontrak bagi tujuan penyediaan pembayaran ganjaran
 31. Pengemaskinian Rekod perkhidmatan
 32. Hal-Hal prosiding dan tindakan tatatertib Pegawai dan kakitangan