•    
Up

Tender dan Sebut Harga

2019

PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS

 Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM(CIDB) dalam Gred kategori dan Pengkhususan yang berkaitan membuat tawaran bagi kerja berikut:- 

 BIL

BUTIR-BUTIR TAWARAN

 SYARAT PENDAFTARAN

TEMPAT & TARIKH DOKUMEN DIJUA

HARGA DOKUMEN & BAYARAN ATAS NAMA

TEMPAT DAN TARIKH LAWATAN TAPAK

TEMPAT,TARIKH & WAKTU TUTUP TENDER

 PKENPs

03/01/2019 

 Sebutharga Kerja-Kerja Menambah Kelebaran Jalan Sediada Daripada 3M Kepada 6M Lebar Di Kawasan Perindustrian Jejawi, Perlis.

 Gred G2

Kategori CE

Pengkhususan

CE01

 

Memegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang masih sah.

Bahagian Teknikal Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

No. 173-191, Taman Kemajuan

Jalan Raja Syed Alwi

01000 Kangar

Perlis

Mulai 24/01/2019

Sehingga

07/02/2019

Pada Waktu Pejabat

 RM 50.00

(Tidak akan dikembalikan)

 

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

 24/01/2019

Jam 9.30 pagi di Bahagian Teknikal Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

No. 173-191, Taman Kemajuan

Jalan Raja Syed Alwi

01000 Kangar

(Lawatan Tapak Adalah Diwajibkan)

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

No. 173-191, Taman Kemajuan

Jalan Raja Syed Alwi

01000 Kangar

Perlis

 

07/02/2019sebelum atau pada jam 12.00 tengahari 

Dokumen meja sebutharga boleh disemak di Bahagian Teknikal, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis No. 173-191, Taman Kemajuan, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis pada waktu pejabat bermula pada 24/01/2019. Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat secara tunai di Kaunter Bayaran Bahagian Kewangan PKENPs (Bayaran tidak akan dikembalikan). Kontraktor hendaklah membawa sijil asal Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil PerolehanKerja Kerajaan, Sijil Pendaftaran CIDB serta Sijil Taraf Bumiputera dan satu salinan bagi setiap sijil tersebut semasa membeli dokumen sebutharga.

Dokumen Tawaran Sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Teknik, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis.

 
Powered by Phoca Download